europejskiznakekologiczny

Europejskie oznakowanie Ecolabel jest dobrowolnym programem, ustanowionym w 1992 r., aby zachęcić przemysł do wprowadzenia na rynek wyrobów i usług bardziej przyjaznych dla środowiska.

Wyroby i usługi, które pomyślnie przeszły ocenę zgodności z europejskimi kryteriami ekologicznymi, są oznaczone europejskim oznakowaniem Ecolabel.

Logo to rozpoznawane w 27 krajach UE, pozwala konsumentom, zarówno indywidualnym jak i publicznym, łatwo zidentyfikować takie wyroby.

Logo Ecolabel pomaga producentom, detalistom, usługodawcom i dostawcom uzyskać uznanie za dobre standardy ekologiczne i zdrowotne, natomiast konsumentom dokonać wiarygodnego wyboru.

Korzyści z certyfikacji Ecolabel

default 1294448 960 720EU Ecolabel wzmacnia pozycję podczas przetargu na zielone zamówienia publiczne - zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jako ekoetykieta typu I wg ISO 14024, może być stosowana w zielonych zamówieniach publicznych (Green Public Procuremont GPP) jako źródło  kryteriów ekologicznych (na etapie specyfikacji technicznej i wyboru oferty), bądź forma oceny (wykazania zgodności).

default 1294448 960 720EU Ecolabel poprawi wizerunek Twojej firmy, wskazując na społeczną odpowiedzialność Twojego biznesu.

default 1294448 960 720Poprzez logo Ecolabel wyróżnisz swoje wyroby na rynku, a konsumentom ułatwisz ich wybór.

default 1294448 960 720Zyskasz cenną przewagę konkurencyjną i wpłyniesz na zwiększenie sprzedaży.

default 1294448 960 720

Zachowasz lojalność zarówno klientów, jak i pracowników.

default 1294448 960 720

Zyskasz dostęp do narzędzi i działań marketingowych Komisji Europejskiej oraz jednostek właściwych w krajach członkowskich UE.

Ecolabel w liczbach:

   liczba wanych certyfikatw

 Papier na tle innych produktw

Papier na tle innych produktw w2

Ważne linki dla certyfikacji Ecolabel: 

1. Polska strona Ecolabel - https://www.pcbc.gov.pl/pl/ecolabel

2. Główna strona Ecolabel - europejska - http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

3.. Zakres certyfikacji Ecolabel - http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-products-and-services.html

3. Grupy produktów i kryteria -  http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

4. Przebieg procesu certyfikacji - https://www.pcbc.gov.pl/pl/ecolabel/dla-producentow

5. Wykaz produktów i firm, które otrzymały certyfikat Ecolabel - http://ec.europa.eu/ecat/

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2019 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect