PROGRAM

9.30 - 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 - 10.20

Powitanie i wprowadzenie uczestników konferencji.

Przedstawiciel PCBC S.A.

10.20 - 10.45

Rynek papierów tissue w Polsce i Europie 

dr. inż. Katarzyna Godlewska, Maria Żubrzak, Michał Jastrzębski 

Stowarzyszenie Papierników Polskich

10.45 - 11.00

Certyfikacja sektora leśnego w systemie PEFC

dr inż. Krzysztof Jodłowski przewodniczący Rady PEFC Polska

11.00 - 11.30 

Europejskie oznakowanie EU Ecolabel z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności 

dr inż. Joanna Tkaczyk - Koordynator ds. Europejskiego Oznakowania Ekologicznego,

auditor PCBC S.A.

11.30 - 11.40

Przerwa kawowa 

11.40 - 12.20

Ogólne wymagania EU Ecolabel dla bibuły i papieru wg Decyzji Komisji (UE) nr 2019/70

Magdalena Jabłońska - Specjalista ds. Certyfikacji w Zespole ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel w PCBC S.A.

12.20 - 13.10

Zasady obliczania emisji do wody i powietrza wg kryteriów EU Ecolabel opisanych w Decyzji Komisji (UE) nr 2019/70

Małgorzata Kowalska  pracownik Komisji Europejskiej w DG Joint Research Centre, Oddział Circular Economy and Industrial Leadrship zajmujący się m.in. opracowaniem technicznym kryteriów EU Ecolabel

13.10 - 14.00

Przerwa obiadowa

14.00 - 14.30

Omówienie badań dla papieru wymaganych kryteriami EU Ecolabel wg Decyzji Komisji (UE) nr 2019/70 

Ewa Kopania, Natalia Gutowska, Aleksandra Rosłonek                   

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

14.30 - 15.10

Zużycie energii dla papieru wg wymagań kryterii EU Ecolabel wg Decyzji Komisji (UE) nr 2019/70 

Małgorzata Kowalska - pracownik Komisji Europejskiej w DG Joint Research Centre, Oddział Circular Economy and Industrial Leadrship zajmujący się m.in. opracowaniem technicznym kryteriów EU Ecolabel

15.10 - 15.30

Procedura certyfikacji EU Ecolabel

Magdalena Jabłońska  - Specjalista ds. Certyfikacji w Zespole ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel w PCBC S.A.

15.30 - 15.50

Wsparcie dla Innowacyjnych technologii środowiskowych ze środków NFOŚiGW

Żanna Białek - Kierownik Wydziału Innowacji,

Departament Innowacji i Ekspertyz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

15.50 - 16.00

Pytania i odpowiedzi

16.00

Zakończenie konferencji

 


* Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Programie.


 Pictos Ecolabel CE All purpose Cleaners and sanitary cleanersPictos Ecolabel CE Hand Dishwashing detergentPictos Ecolabel CE Tissue PaperPictos Ecolabel CE Laundry detergentsPictos Ecolabel CE Industrial and Institutional automatic Dishwasher detergentPictos Ecolabel CE Hand Dishwashing detergentPictos Ecolabel CE All purpose Cleaners and sanitary cleanersPictos Ecolabel CE Tissue PaperPictos Ecolabel CE Laundry detergentsPictos Ecolabel CE Industrial and Institutionnal laundry detergentPictos Ecolabel CE Industrial and Institutional automatic Dishwasher detergentPictos Ecolabel CE Industrial and Institutional automatic Dishwasher detergentPictos Ecolabel CE Laundry detergents

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w Warszawie w budynku Golden Floor Plaza, Al.Jerozolimskie 123a

mapa miejsce

 

 
Copyright © 2019 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect