PROGRAM KONFERENCJI*

  9:30 - 10:00  | Rejestracja

10:00 - 10:15  | Powitanie prelegentów i uczestników konferencji

 Aleksandra Kostrzewa Prezes Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

10:15 - 10:30  | Prezentacja PCBC S.A. oraz oferowanych produktów

Przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

10:30 - 11:00  | Kierunki rozwoju rynku nawozów, produktów nawozowych UE i ich wpływ na rozwój polskiej gospodarki w świetle polityki kształtowanej i realizowanej przez Ministerstwo

Marlena Tryka - Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii

11:00 - 11:30  | Wybrane zagadnienia dotyczące rynku nawozów i produktów nawozowych UE w Polsce

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11:30 - 11:45  | Dyskusja

11:45 - 12:00  | Przerwa kawowa

12:00 - 12:30  | Zadania Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie kontroli importowanych do Polsk z krajów trzecich produktów nawozowych UE

Anna Skaldawska - Ekspert Służby Celno-Skarbowej - Departament Ceł - Ministerstwo Finansów

12:30 - 13:00  | Wymagania nadzoru rynku w zakresie znakowania produktów nawozowych UE po 16 lipca 2022 r.

Joanna Tumińska - Dyrektor Biura Ochrony Roślin i Nawozów, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

13:00 - 13:15  | Dyskusja

13:15 - 14:00  | Przerwa obiadowa

14:00 - 14:30  | Procedury oceny zgodności produktów nawozowych UE realizowane z udziałem jednostki notyfikowanej

Przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

14:30 - 15:00  | Badania produktów nawozowych UE i pobieranie prób do badań

Jacek Finster - Kierownik Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

15:00 - 15:15  | Przebieg procesu oceny zgodności

Przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

15:15 - 15:30  | Dokumentacja techniczna wymagana przy ocenie zgodności producentów nawozowych UE

Przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

15:30 - 15:45  | Dyskusja i podsumowanie

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Programie.

           

 
Copyright © 2022 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect