PROGRAM

9.30 - 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 - 10.05

Powitanie i wprowadzenie uczestników konferencji.

Przedstawiciel Zarządu PCBC S.A.

10.05 - 10.25

Europejskie oznakowanie ekologiczne - EU Ecolabel z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności. 

Joanna Tkaczyk - koordynator ds. Europejskiego Oznakowania  Ekologicznego,  auditor w PCBC S.A.

10.25 - 10.40

Korzyści wynikające z certyfikacji Ecolabel

Marta Dzierzęcka - kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Spożywczych i Ecolabel w PCBC S.A.

10.40 - 11.30

Wymagania Ecolabel dla farb i lakierów

Magdalena Jabłońska - specjalista ds. certyfikacji w Zespole ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Spożywczych i Ecolabel w PCBC S.A.

11.30 - 11.40

Przerwa kawowa 

11.40 - 12.30

Wymagania Ecolabel dla farb i lakierów - cd

Magdalena Jabłońska - specjalista ds. certyfikacji w Zespole ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Spożywczych i Ecolabel w PCBC S.A.

12.30 - 13.15

Omówienie zakresu ograniczeń/ odstępstw mających zastosowanie w ekologicznych kryteriach dla farb (omówienie Dodatku do decyzji Komisji)

Renata Kaps  pracownik naukowy we Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Komisji Europejskiej w Seville, przedstawicielka Komisji Europejskiej ds. oznakowania Ecolabel (UE)

13.15 - 14.00

Przerwa obiadowa

14.00 - 14.50

Procedury certyfikacji Ecolabel 

Magdalena Jabłońska- specjalista ds. certyfikacji w Zespole ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Spożywczych i Ecolabel w PCBC S.A.

14.50 - 15.05

Wprowadzenie do wymagań dotyczących badań farb i lakierów  na zgodność z kryteriami decyzji Komisji

Renata Kaps  pracownik naukowy we Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Komisji Europejskiej w Seville, przedstawicielka Komisji Europejskiej ds. oznakowania Ecolabel (UE)

15.05 - 15.35

Trudności wynikające z aktualizacji wymagań dotyczących kart charakterystyki dla farb i lakierów

Ewa Giezek - ekspert, współpracownik PCBC S.A.

15.35 - 16.00

Wsparcie dla Innowacyjnych technologii środowiskowych ze środków NFOŚiGW

Żanna Białek - Kierownik Zespołu ds. Innowacyjności, Departament Energii i Innowacji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

16.00

Zakończenie konferencji

 


* Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Programie.


 Pictos Ecolabel CE All purpose Cleaners and sanitary cleanersPictos Ecolabel CE Hand Dishwashing detergentPictos Ecolabel CE Tissue PaperPictos Ecolabel CE Laundry detergentsPictos Ecolabel CE Industrial and Institutional automatic Dishwasher detergentPictos Ecolabel CE Hand Dishwashing detergentPictos Ecolabel CE All purpose Cleaners and sanitary cleanersPictos Ecolabel CE Tissue PaperPictos Ecolabel CE Laundry detergentsPictos Ecolabel CE Industrial and Institutionnal laundry detergentPictos Ecolabel CE Industrial and Institutional automatic Dishwasher detergentPictos Ecolabel CE Industrial and Institutional automatic Dishwasher detergentPictos Ecolabel CE Laundry detergents

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w Warszawie w budynku Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, piętro 32.

mapa dojazdu.w.2

 

 
Copyright © 2019 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect