PROGRAM

9.30 - 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 - 10.20

Powitanie i wprowadzenie uczestników konferencji.

Przedstawiciel PCBC S.A.

10.20 - 10.45

Rynek papierów tissue w Polsce i Europie 

dr. inż. Katarzyna Godlewska, Maria Żubrzak, Michał Jastrzębski 

Stowarzyszenie Papierników Polskich

10.45 - 11.00

Certyfikacja sektora leśnego w systemie PEFC

dr inż. Krzysztof Jodłowski przewodniczący Rady PEFC Polska

11.00 - 11.30 

Europejskie oznakowanie EU Ecolabel z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności 

dr inż. Joanna Tkaczyk - Koordynator ds. Europejskiego Oznakowania Ekologicznego,

auditor PCBC S.A.

11.30 - 11.40

Przerwa kawowa 

11.40 - 12.20

Ogólne wymagania EU Ecolabel dla bibuły i papieru wg Decyzji Komisji (UE) nr 2019/70

Magdalena Jabłońska - Specjalista ds. Certyfikacji w Zespole ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel w PCBC S.A.

12.20 - 13.10

Zasady obliczania emisji do wody i powietrza wg kryteriów EU Ecolabel opisanych w Decyzji Komisji (UE) nr 2019/70

Małgorzata Kowalska  pracownik Komisji Europejskiej w DG Joint Research Centre, Oddział Circular Economy and Industrial Leadrship zajmujący się m.in. opracowaniem technicznym kryteriów EU Ecolabel

13.10 - 14.00

Przerwa obiadowa

14.00 - 14.30

Omówienie badań dla papieru wymaganych kryteriami EU Ecolabel wg Decyzji Komisji (UE) nr 2019/70 

Ewa Kopania, Natalia Gutowska, Aleksandra Rosłonek                   

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

14.30 - 15.10

Zużycie energii dla papieru wg wymagań kryterii EU Ecolabel wg Decyzji Komisji (UE) nr 2019/70 

Małgorzata Kowalska - pracownik Komisji Europejskiej w DG Joint Research Centre, Oddział Circular Economy and Industrial Leadrship zajmujący się m.in. opracowaniem technicznym kryteriów EU Ecolabel

15.10 - 15.30

Procedura certyfikacji EU Ecolabel

Magdalena Jabłońska  - Specjalista ds. Certyfikacji w Zespole ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel w PCBC S.A.

15.30 - 15.50

Wsparcie dla Innowacyjnych technologii środowiskowych ze środków NFOŚiGW

Żanna Białek - Kierownik Wydziału Innowacji,

Departament Innowacji i Ekspertyz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

15.50 - 16.00

Pytania i odpowiedzi

16.00

Zakończenie konferencji

 


* Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Programie.


 

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w Warszawie w budynku Golden Floor Tower, ul. Grzybowska 51

mapa dojazdu.w.2

 

 
Copyright © 2019 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect