REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Nowe wyzwania dla producentów produktów nawozowych UE 
w świetle wymagań Rozporządzenia (UE) 2019/1009 PEiR z dnia 5 czerwca 2019 r.

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Konferencji jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (dalej PCBC S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-844 przy ulicy Puławskiej 469, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144813, NIP: 951-20-63-356.

Kontakt do organizatora:

Bożena Duda 

tel. 667 464 463 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Marta Dzierzęcka 

tel. 695 996 966  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


ZGŁOSZENIA

 1. Organizator realizuje Konferencję w zakresie i terminie szczegółowo opisanych na stronie https://rejestracja.pcbc.gov.pl
 2. Aby wziąć udział w Konferencji, organizowanej przez PCBC S.A. należy zarejestrować swój udział na Konferencji poprzez stronę https://rejestracja.pcbc.gov.pl
 3. Z jednej Organizacji (firmy delegującej uczestników na Konferencję) może wziąć udział w Konferencji maksymalnie 4 osoby.
 4. O przyjęciu na Konferencję decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba przyjmowanych zgłoszeń jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 maja 2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator.

KOSZT UDZIAŁU I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 1. Koszt udziału w Konferencji wynosi 650 zł netto/osoba lub 550 pln netto/osoba w przypadku udziału ≥2 osób z jednej firmy.
 2. Koszt udziału w Konferencji obejmuje: udział w wydarzeniu, materiały marketingowe, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i lunch).
 3. Koszt udziału nie obejmuje ewentualnych kosztów dojazdu, noclegu oraz kosztu parkingu.
 4. Koszt udziału w Konferencji podany jest w złotych polskich, w kwocie netto.
 5. Płatność za udział w Konferencji należy uiścić przed realizacją Konferencji, zaraz po otrzymaniu od PCBC S.A. informacji o tym, że Konferencja się odbędzie. Numer rachunku oraz termin płatności zostanie podany w materiałach informacyjnych przesłanych do uczestników najpóźniej 7 dni przed planowanym wydarzeniem.
 6. Po zaksięgowaniu wpływu na konto PCBC S.A. zostanie wystawiona faktura za udział w Konferencji. 
 7. Organizator wystawia fakturę w formie elektronicznej, bez podpisu. Faktura będzie przesłana do Organizacji, na adres email wskazany podczas rejestracji na Konferencję.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konferencji nie później niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia wydarzenia Organizacja nie ponosi żadnych kosztów związanych z rezygnacją.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji przez Organizację w terminie krótszym niż 6 dni roboczych przed datą rozpoczęcia wydarzenia lub niewzięcie udziału w wydarzeniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie zorganizowane wydarzenie, ewentualne wcześniej wpłacone przez Organizację kwoty nie podlegają zwrotowi, a Organizacja zobowiązana jest do zapłaty dostarczonej jej po zakończeniu Konferencji faktury VAT, tak jakby uczestnicy wzięli w niej udział.
 3. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

ZMIANY TERMINU KONFERENCJI

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji.
 2. W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Organizację kwotę w całości, na numer rachunku bankowego wskazany przez Organizację.
 3. Organizacja zgłaszająca uczestników Konferencji ma prawo zmieniać osoby delegowane na wydarzenie w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem Konferencji. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie. 

ZAŁĄCZNIK: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 
Copyright © 2022 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect