Loading...
Kiedy
16 KWIETNIA 2024
Rejestracja od 8:30, Start Konferencji 9:00
Gdzie
Al. Jerozolimskie 92, Warszawa

O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ?

Zapraszamy na kolejną  IV już edycję konferencji  „Produkty Nawozowe 2024: nowe wyzwania, nowe odpowiedzi”

Z naszymi szanownymi prelegentami zwrócimy Państwa uwagę na kolejne ważne aspekty wymagań prawnych i środowiskowych związanych z ustawą o nawozach i nawożeniu oraz implementacją Rozporządzenia (UE) 2019/1009 na rynku polskim. Odniesiemy się do sygnalizowanego w listopadzie 2023 r. tematu zrównoważonego rozwoju w powiązaniu z etykietą ekologiczną oraz omówimy nowe wymagania związane z CEBAM – mechanizmem emisji CO2 oraz cyfrowym etykietowaniem produktów. Przygotowaliśmy ciekawe zagadnienia dla producentów nawozów wapniowych. Nie zapominamy też o przedsiębiorcach stosujących system jakości do produkcji nawozów.

Zapraszamy do udziału także przedsiębiorców, którzy stawiają pierwsze kroki w branży nawozowej lub robili to tylko okazjonalnie i nie mają doświadczenia ani wiedzy w zakresie oceny zgodności.

Prelegentami na Konferencji będą przedstawiciele:

 • Fertlizers Europe,
 • Ministerstwa Rozwoju i Technologii,
 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
 • Polskiego Stowarzyszenia ESG,
 • Przedstawiciele PCBC S.A.

WYDARZENIE ROZPOCZNIE SIĘ ZA

NASZE PRELEKCJE SZCZEGÓLNIE ZAINTERESUJĄ:

 • producentów produktów nawozowych UE,
 • importerów produktów nawozowych UE,
 • dystrybutorów produktów nawozowych UE,
 • inne podmioty współpracujące oraz działające na rynku produktów nawozowych.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w dniu 16.04.2024 r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt udziału w Konferencji wynosi 800 zł netto/osoba lub 750 zł netto/osoba w przypadku udziału ≥ 2 osób z jednej firmy.
ZAPRASZAMY!

Nasi Partnerzy

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

Kontakt

bduda@pcbc.gov.pl
ibuncler@pcbc.gov.pl
polskie centrum badań i certyfikacji
ul. puławska 469, 02-844 warszawa
+48 667 464 463
+48 691 452 549