Loading...
Kiedy
26 WRZEŚNIA 2023
Rejestracja od 9:00, Start Konferencji 9:30
Gdzie
ul. Zielna 37, Warszawa

O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ?

Podczas spotkania przedstawimy temat Oceny zgodności produktów nawozowych UE w świetle obowiązków wynikających z polityk zrównoważonego rozwoju.
Chcielibyśmy, aby udział w konferencji rozwiał przynajmniej część Państwa wątpliwości na temat nowych aktów prawnych tj.: Rozporządzenia (UE) 2019/1009 dotyczącego oceny zgodności produktów nawozowych oraz Dyrektywy CSRD dotyczącej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Dyrektywa ta bowiem nakłada na przedsiębiorstwo konkretne obowiązki związane z raportowaniem z obszarów tj. ochrona środowiska (E), społeczne aspekty biznesu (S) oraz ład korporacyjny (G) – czyli w skrócie ESG, czyli czynnikami niewątpliwie powiązanymi również z rynkiem produktów nawozowych.
Oba akty prawne zobowiązują przedsiębiorców do podjęcia działań w zakresie przeglądu dotychczasowej działalności, aktualizacji oferowanych produktów, być może ponownego zdefiniowania celi i priorytetów, które umożliwią rozwój i utrzymanie się przedsiębiorstwa na rynku. Pragniemy, aby po spotkaniu uczestnicy konferencji mieli świadomość jak poruszać się w nowej biznesowej rzeczywistości.
Te i wiele innych zagadnień omówimy wspólnie z naszymi ekspertami, przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Ochrony Środowiska, Krajowej Administracji Skarbowej, Stowarzyszenia ESG oraz pracownikami i współpracownikami PCBC na najbliższej konferencji organizowanej 26 września 2023 r.
w Warszawie.
Serdecznie zapraszamy!

WYDARZENIE ROZPOCZNIE SIĘ ZA

NASZE PRELEKCJE SZCZEGÓLNIE ZAINTERESUJĄ:

  • producentów produktów nawozowych UE,
  • importerów produktów nawozowych UE,
  • dystrybutorów produktów nawozowych UE,
  • inne podmioty współpracujące oraz działające na rynku produktów nawozowych.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w dniu 26.09.2023r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt udziału w Konferencji wynosi 650 zł netto/osoba lub 550 zł netto/osoba w przypadku udziału ≥ 2 osób z jednej firmy.
ZAPRASZAMY!

Nasi Partnerzy

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

Kontakt

bduda@pcbc.gov.pl
ibuncler@pcbc.gov.pl
polskie centrum badań i certyfikacji
ul. puławska 469, 02-844 warszawa
+48 667 464 463
+48 691 452 549