Loading...

Godzina

Temat wystąpienia

8:30  – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:10 Powitanie prelegentów i uczestników konferencji

Członek Zarządu PCBC S.A.

9:10 – 09:45

 

Ocena zgodności produktów nawozowych UE wg Rozporządzenia (UE) 2019/1009
w module D1 – Wymagania Systemu zapewnienia jakości procesu produkcji

Przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.  

09:45 – 10:15 Wymagania dotyczące badań dla produktów nawozowych w kategoriach PFC1 – PFC7

Przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. – Laboratorium PCBC w Pile 

10:15  – 10:45 Aspekty prawne dotyczące bionawozów i wapnowania w oparciu o ustawę o nawozach
 i nawożeniu

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

10:45 – 11:00

Pytania i odpowiedzi

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 11:45

 

Etykietowanie cyfrowe produktów nawozowych jako element zwiększenia efektywności stosowania nawozów 

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii 

11:45 – 12:15

 

Wyniki kontroli PIORiN w zakresie produktów nawozowych UE w 2023 r. 

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

12:15 – 12:45

 

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
– w zakresie importu nawozów 
 

Przedstawiciel Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami 

12:45 – 13:00

Pytania i odpowiedzi

13:00 – 14:15

Obiad

14:15 – 14:45

Omówienie stanu wdrożenia oraz kierunków rozwoju Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Przedstawiciel Fertilizers Europe

14:45 – 15:15

 

Zrównoważony rozwój w MŚP. Dlaczego warto już teraz wdrożyć ESG?

Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia ESG  

15:15 – 15:45

 

Etykieta ekologiczna dla podłoży uprawowych, polepszaczy gleby oraz ściółki ogrodniczej, która wspiera realizację celi zrównoważonego rozwoju

 

Przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 

15:45 – 16:00

Pytania i odpowiedzi

Ocena i podsumowanie konferencji

16:00

Zakończenie konferencji

Kontakt

bduda@pcbc.gov.pl
ibuncler@pcbc.gov.pl
polskie centrum badań i certyfikacji
ul. puławska 469, 02-844 warszawa
+48 667 464 463
+48 691 452 549