Loading...

Godzina

Temat wystąpienia

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników
9:30 – 10:00 Powitanie prelegentów i uczestników konferencji.

Członek Zarządu PCBC S.A.

10:00-10:20 Zmiany w wymaganiach prawnych regulujących rynek produktów nawozowych UE w Polsce wynikające z publikacji zmienionej ustawy o nawozach i nawożeniu 

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10:20 – 10:40 Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wynikające z polityk zrównoważonego rozwoju i ESG

Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia ESG

10:40-11:00 Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju

Przedstawiciel Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego

11:00-11:30  Dyskusja i przerwa kawowa
11:30-11:50 Zadania Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie kontroli nawozów

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej

11:50-12:15 Najczęściej popełniane błędy w zakresie etykietowania produktów nawozowych UE (załącznik III do Rozporządzenia (UE) 2019/1009)

Przedstawiciel Państwowego Instytutu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

12:15-12:30 Dyskusja
12:30-13:30 Przerwa obiadowa
13:30-14:00 Ocena zgodności produktów nawozowych UE

Przedstawiciel – Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

14:00-14:30 Dokumentacja techniczna w ocenie zgodności oraz powtarzające się błędy

Przedstawiciel – Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

14:30-14:40 Dyskusja
14:40-15:10 Analiza i ocena ryzyka w procesie oceny zgodności produktów nawozowych UE

Przedstawiciel – współpracownik Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

15:10-15:30 Biostymulatory – wymagania w stosunku do badań

Przedstawiciel – Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

15:30-15:45 Korzyści z posiadania certyfikatu zgodności wydanego przez stronę trzecią

Przedstawiciel – Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

15:45-16:00  Dyskusja
16:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Kontakt

bduda@pcbc.gov.pl
ibuncler@pcbc.gov.pl
polskie centrum badań i certyfikacji
ul. puławska 469, 02-844 warszawa
+48 667 464 463
+48 691 452 549